menu

Jednoduchá
implementácia
platieb

Služba payme je postavená na technickom štandarde pre tvorbu platobného odkazu – Payment Link Standard. Ten v spolupráci so svojimi členmi pripravila Slovenská banková asociácia.

Platobný odkaz

Platobný odkaz vo svojej podstate predstavuje formu žiadosti o platbu (request to pay), pomocou ktorej je informácia o platobných údajoch zasielaná platiteľovi formou hypertextového odkazu. Jej používanie nevyžaduje napojenia na back-endové systémy bánk, preto ide o najjednoduchší spôsob implementácie platieb v online prostredí.

Platobný odkaz je primárne určený na zdieľanie platobných údajov medzi klientmi v mobilných četovacích aplikáciách. Platba vytvorená prostredníctvom platobného odkazu je vždy autorizovaná bežným spôsobom v bankovej aplikácii alebo v internetbankingu. Prevod z účtu na účet medzi bankami prebieha v štandardných termínoch.

Koncept obdobný platobnému odkazu je možné vytvoriť aj individuálne, avšak zapojenie viacerých bánk prináša pre klientov viac benefitov. Vďaka jednotnému štandardu si klienti budú môcť vymieňať informácie o platbe, bez ohľadu na to, v ktorej banke majú vedený platobný účet. Potenciál platobného odkazu sa naplno prejaví po zavedení okamžitých platieb.

Štandard pre platobný odkaz

Štandard pre tvorbu platobného odkazu (Payment Link Standard) je technický dokument, ktorý popisuje implementáciu platobného odkazu. Dokument vysvetľuje najmä použitie platobného odkazu, technické špecifikácie a odporúčania pre jeho tvorbu. Štandard, ktorý v spolupráci so svojimi členmi vytvorila Slovenská banková asociácia, je nevyhnutným predpokladom pre zavedenie služby payme.

Použitie štandardu

Vytváranie a zdieľanie platobného odkazu v zmysle štandardu nie je obmedzené udelením povolenia alebo licencie. Tieto činnosti môže vykonávať ktorýkoľvek subjekt.

Pristúpenie k štandardu, ktoré zabezpečí prepojenie platobného odkazu s bankovou aplikáciou, je umožnené všetkým licencovaným platobným inštitúciám pôsobiacim v SR. Pre členov Slovenskej bankovej asociácie, je používanie štandardu dobrovoľné. Pre viac informácií o pristúpení k štandardu nás neváhajte kontaktovať.